Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rezervace, ubytování

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 146
TÝDEN: 973
CELKEM: 283957

Práce

Pracovní nabídky

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Statistika

 

Knihovna 2016
Odd. pro dospělé  
Návštěvníci 5 030
Registrovaných čtenářů 367
Výpůjček 37 883
Odd. pro děti  
Návštěvníci 2 787
Registrovaných čtenářů 231
Výpůjček 11 513
Celkem   
Návštěvníci 7 817
Registrovaných čtenářů 598
Výpůjček 49 396
Informační centrum  
Návštěvníků (informace) 5 304
Návštěvníci služeb
(kopírování, scanování, faxování, laminování)
1 840
Návštěvníci internetu 1 415
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí 3 843
Další údaje  
Počet obyvatel 4 241
Počet knihovních jednotek 29 812
Počet knih.jednotek na čtenáře 50
Počet odebíraných periodik 82
Počet výpůjček periodik 14 114
Počet kulturních a vzdělávacích akcí 498
Semináře, konzultace a porady 78
Meziknihovní výpůjční služba - žádané 324

V roce 2016 byl stav KF v Knihovně manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem celkem 29 761 svazků knih, 6 elektronických dokumentů, 19 AV médií, 26 společenských her. Přírůstek byl 805 knih, 6 AV médií a 2 společenské hry. Úbytek byl 1 507 knih. Počet odebírajících exemplářů periodik byl 82 exemplářů. V létě jsme provedli aktualizaci KF v oddělení pro dospělé. Z tohoto důvodu byl úbytek vyšší než přírůstek.

Celkový počet návštěvníků byl v loňském roce 20 219, což je o 1 549 víc než v roce 2015. Počet návštěvníků knihovny stoupl o 302 a počet výpůjček stoupl o 189 (celkem 49 396). I když byl počet odebíraných časopisů stejný jako v předcházejícím roce, počet výpůjček periodik v roce 2016 klesl o 126 výpůjček (celkem 14 114). Počet návštěvníků veřejného internetu rok od roku klesá. V porovnání s rokem 2015 klesl o 490 lidí (celkem 1 415 návštěvníků). O 1 078 stoupl počet návštěvníků informačního centra (celkem 7 144). Celkový počet návštěvníků vzdělávacích a kulturních akcí stoupl o 659 návštěvníků (celkem tedy 3 843).

Výpůjční doba byla stejná jako v roce 2015. Oddělení pro dospělé bylo otevřeno každý všední den, kromě čtvrtka, od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. V sobotu pak bylo otevřeno od 9 do 12 hodin. Oddělení pro děti bylo otevřeno každý všední den, kromě čtvrtka, od 13 do 17 hodin. O prázdninách i v dopoledních hodinách, a to od 9 do 12 hodin. Informační centrum bylo otevřeno každý všední den, od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Od listopadu do března bylo otevřeno i v sobotu od 9 do 12 hodin a od dubna do října bylo otevřeno v sobotu a v neděli od 9 do 12 hodin a od 13 hodin do 16 hodin. V odpoledních a večerních hodinách probíhaly jazykové kurzy, cestopisné besedy, přednášky a další vzdělávací akce. Pro seniory byl uspořádán počítačový kurz. Počet vzdělávacích akcí byl vyšší o 51 akcí než v roce 2015 a počet návštěvníků byl vyšší dokonce o 767. Zájem o vzdělávání neustále roste. Kulturních akcí bylo celkem 212 a navštívilo je 544 lidí.

V roce 2016 plnila Knihovny manželů Tomanových střediskovou funkci pro 15 obecních knihoven (Bezděkov, Buková, Bubovice, Věšín, Vranovice, Hvožďany, Chrást, Vševily, Pňovice, Hutě p. Tř., Voltuš, Strýčkovy, Koupě, Drahenice a Hudčice) na základě smlouvy o bezplatném poskytování regionálních funkcí mezi Městem Rožmitál pod Třemšínem a konkrétní obcí. Připravili jsme celkem 116 souborů knih, tj. 3 234 svazků knih, které byly rozvezeny do 15 obecních knihoven. Metodických návštěv bylo 31 a 47 konzultací. V roce 2016 jsme provedli revize knihovních fondů u celkem 7 knihoven. Zrevidováno tedy bylo celkem 9 238 svazků. 

V loňském roce odešla pracovnice regionálních služeb Klára Vaníková na mateřskou dovolenou a místo ní nastoupila Marcela Dymešová, která v průběhu roku absolvovala kurz Knihovnického minima.

Ke konci roku nastoupila do oddělení pro dospělé Tereza Hudečková. Dlouholetá pracovnice oddělení pro dospělé – Miluše Drnovcová odešla k 31. 12. 2016 do důchodu. 

Od roku 2012 pořádáme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze Virtuální univerzitu třetího věku, která je určena pro zájemce v důchodovém věku. V roce 2016 probíhaly 2 semestry. V jarním semestru byly otevřeny dva kurzy – Pěstování a využití jedlých hub a Barokní architektura v Čechách. V podzimním byly otevřeny také 2 kurzy – Etika a Genealogie, a to z důvodu velkého zájmu seniorů o toto vzdělávání.  Jarního semestru se pravidelně zúčastňovalo celkem 41 lidí a podzimního semestru 47 lidí.

I v loňském roce jsme aktivně spolupracovali se školami ve městě a v mikroregionu Třemšín, s mateřským centrem a dalšími kulturními institucemi ve městě. Společně jsme pro veřejnost připravovali řadu kulturních (212) a vzdělávacích (286) akcí. Mezi nejlepší patřila tradičně Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, beseda o Boženě Němcové, J. A. Komenský, Karel Havlíček Borovský, Třemšínský poklad a další. Největší úspěch jsme měli s projektem o Karlu IV. Ve spolupráci se ZŠ J. J. Ryby jsme připravili program pro žáky 6. – 9. ročníku, jehož cílem bylo přiblížit život Karla IV. srozumitelným a poutavým způsobem ve stylu Komenského - Škola hrou.

Kulturních akcí se zúčastnilo 544 lidí a vzdělávacích 3 299 lidí.

Ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami jsme připravili tradičně Aktiv pro knihovníky z obecních knihoven mikroregionu Třemšín.

Knihovna je členem SKIPu a Klubu dětských knihoven Příbram. Jsme také v projektu Benchmarking knihoven. Každoročně se zúčastňujeme projektu Česká knihovna a vzdělávacích akcí, které pořádá Středočeská vědecká knihovna Kladno a Klub dětských knihoven Příbram – Klubko.

Zapsala: Dana Súlovcová