Navigace

Obsah

Služby

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
umožňuje poskytovat vzdělávací a informační služby, kvalifikační a rekvalifikační kurzy, programy na sociální integraci.

 

Prostory, které slouží k akcím vzdělávacího a informačního charakteru, k prezentacím, výstavám, vernisážím a které lze pronajmout:

 

Kromě základního programu jsou prostory vhodné pro akce typu seminářů, přednášek, školení, prezentací, besed, vernisáží, výstav a akcí zájmových spolků a klubů.

 prostory  prostory
prostory

 
onformační centrumVe vstupním prostoru je informační centrum kategorie C, které nabízí služby informačního charakteru (informace o regionu, ubytování, jízdní řády, zajímavosti, přehled všech pořádaných akcí, informace pro turisty, informace pro občany, kopírování, internet, scan, laminování)

 


 


V přízemí se nachází oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení regionálních služeb. V prvním patře je umístěno oddělení pro dětské čtenáře.

V prostorách knihovny jsou umístěny PC pro čtenáře s elektronickým katalogem a přístupem na internet. Informační centrum je vybaveno digitální barevnou kopírkou formátu A3. Jsou zde poskytovány služby jako kopírování, faxování, scanování a laminování dokumentů.