Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Rezervace, ubytování

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 117
TÝDEN: 1238
CELKEM: 484276

Práce

Pracovní nabídky

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nabídka pro základní školy a mateřské školky 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY
bibliograficko-informační lekce

MATEŘSKÉ ŠKOLKY
zábavné a poznávací programy

 

 PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU

BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÍ LEKCE

     Dovolujeme si Vám nabídnout bibliograficko-informační lekce.

Lekce probíhají vždy od října do května dle domluvy, ideálně v dopoledních hodinách. Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit - plněním úkolů, otázkami, soutěžemi, hrami. Povídání je navíc doprovázeno prezentací promítanou na plátně, čtením z knih, ukázkami, zábavnou a naučnou stezkou po knihovně. Chceme, aby čas strávený v knihovně nebyl pro děti nuda, aby si našly cestu ke knize.

Chtěli bychom s Vámi na přípravě programů spolupracovat. Níže popsané programy můžete brát jako návrhy, které přizpůsobíme potřebám Vaší třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si program na téma, které by více vyhovovalo Vašim potřebám. Všechny programy jsou zdarma.

Rádi bychom Vám nabídli vzdělávací programy pro žáky všech typů škol v Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
v Rožmitále pod Třemšínem.
Našim cílem je seznámit děti s prostředím knihovny, získat je pro dané téma, vypěstovat u nich schopnost systematicky a cílevědomě doplňovat vědomosti získané ve škole, naučit je samostatně pracovat s informačními prameny (získávání informací, jejich hodnocení a usazení do stávajících vědomostí), motivovat je k přemýšlení a vygenerování stávajících znalostí, naučit je samostatnému formulování myšlenky, názoru, vychovávat je k pravidelnému používání a využívání literatury a služeb knihoven, (orientace v knihovním fondu, práce s elektronickým katalogem, databázemi apod.)

Děti si budou rozvíjet čtenářské dovednosti, komunikační kompetence, sociální kompetence, aplikační dovednost – uplatnění v praktickém životě.
Pro základní orientaci vám předkládáme stručný obsah jednotlivých programů, které budou probíhat v návaznosti za sebou. Každá lekce trvá 2 vyučovací hodiny.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie.
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

1. ročník - Krteček a jeho pohádková knihovna
Anotace: První návštěva knihovny, při které se děti seznámí hravou formou s prostředím knihovny, s knihovním řádem, se službami knihovny. Krteček s myškou dětem prozradí, kdo je to spisovatel, ilustrátor, jak vzniká kniha, jak se stát čtenářem knihovny, co všechno knihovna nabízí. Zdramatizujeme si některé pohádky, povíme si rozdíly mezi dobrem a zlem, jaké z toho plyne ponaučení. Děti se seznámí s nabídkou knih pro začínající čtenáře, se známými autory a ilustrátory. Sovička Rozárka děti provede pohádkovou stezkou po knihovně, kde na ně budou čekat různé zábavné úkoly. Na závěr bude připravena sladká odměna.

Pasování prvňáčků na čtenáře - slavnostní pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského se uskuteční v Podbrdském muzeu. Pasovat bude opět královna Johanka ve svých královských komnatách. Součástí je doprovodný program v knihovně.

2. ročník - Z pohádky do pohádky s pejskem a kočičkou
Anotace: Pejsek s kočičkou dětem poví, jak vzniká kniha (cesta knihy od spisovatele ke čtenáři), proč se jim líbí v knihovně, co všechno knihovna nabízí, jak se orientovat ve fondu knihovny – rozdělení literatury. Také děti seznámí s poezií (tvoření rýmů, doplňování slov do básniček, hádanky ve verších). Zdramatizujeme si pohádky z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, jaké z toho plyne ponaučení, rozdíl mezi dobrem a zlem. Děti se seznámí s nabídkou knih z edice Druhé a Třetí čtení (s důrazem na známé české autory a ilustrátory). Součástí programu jsou hry a soutěže.

3. ročník - Baryk a jeho oblíbené knížky 
Anotace: Pejsek Baryk se stane průvodcem programu, který bude zaměřen na knihovny a jejich služby. Děti se seznámí s knihovním řádem, dozví se, jak si prodloužit vypůjčené dokumenty, jak používat elektronický katalog knihovny, jak se v knihovně chovat. Baryk dětem prozradí, jak se nestat Neotesánkem, co je to etiketa a jak se správně chovat v různých situacích. Seznámí je s bajkou, společně si zdramatizujeme nejznámější bajky. Na závěr společně rozebereme bajku a ponaučení, které z ní plyne. Program bude doplněn ukázkami knih pro věkovou skupinu 7-9 let se zaměřením na oblíbené knihy dětí, soutěžemi a hrami.

4. ročník - Kamarádská knížka malého poseroutky
Anotace: Náplní programu je podrobněji děti seznámit s knihou a katalogem (formální a textová prohlídka knihy, práce s elektronickým katalogem knihovny, detektivní pátrání - vyhledávání informací na internetu, ve slovníku, v encyklopedii, atlasech). Řekneme si, jak se bezpečně chovat na internetu. Navštívíme pravěk a prehistorické tvory, zabrousíme do dějin našeho města, kde se seznámíme s významnými osobnostmi a místními pověstmi. Děti absolvují oblíbenou Stezku malého poseroutky. Seznámí se s knihami pro věkovou skupinu 9-11 let. Nabyté vědomosti si zopakují formou hry.

5. ročník - Vědomosti v hrsti a Společenstvo klíčníků
Anotace: Opakování poznatků o knihovně a knihách. Děti budou vyhledávat informace na internetu, ve slovníku, v encyklopedii, v databázích.  Zopakujeme si, jak se bezpečně chovat na internetu, jaké jsou pravidla slušného chování na internetu. Povíme si, jak a proč vznikaly pověsti, seznámíme se s nejznámějšími autory pověstí, s regionálními pověstmi. Navážeme na knihu D. Krolupperové – Společenstvo klíčníků a vydáme se do hlubin historie našeho města, kde budeme hledat indicie a luštit šifry, které nás zavedou k pokladu. Součástí programu bude ukázka knih pro věkovou skupinu 9-11 let se zaměřením na známé české a světové autory, soutěže a hry.

6. ročník - Z čtenářského deníku  aneb písmo - paměť lidstva          
Anotace: Práce s naučnou literaturou (vyhledávání informací, třídění poznatků, výstup), příruční knihovna, regionální literatura, poznáváme literaturu – literární druhy. Kniha versus film – seznámíme se s filmovými adaptacemi některých literárních předloh a zároveň s literárními adaptacemi některých oblíbených filmů. Společně se proletíme světem knih od vzniku písma až po Guttenberga. Děti si zkusí ve skupinách vytvořit svůj vlastní piktogram a následně se pokusí o jeho vyluštění. Program bude doplněn ukázkami knih pro věkovou skupinu 11 - 14 let se zaměřením na známé české a světové autory, sběratele lidové slovesnosti, soutěžemi a hrami.

7. ročník - Učení bez mučení
Anotace: Rozdíl mezi beletrií a naučnou literaturou, literární druhy, třídění naučné literatury v knihovně, MDT (mezinárodní desetinné třídění), akvizice a katalogizace (vytvoření katalogizačního záznamu), informace o službách, regionální literatura a regionální autoři. Ukázky z tvorby - sběratelé lidové slovesnosti (F. L. Čelakovský, K. J. Erben, B. Němcová, J. Š. Kubín). Program bude doplněn ukázkami knih pro věkovou skupinu 11 - 14 let se zaměřením na známé české a světové autory, soutěžemi a hrami – Kdo je kdo – hádání regionálních osobností, hledání indicií, práce s regionální literaturou. Literatura ve starověku – nejznámější díla a autoři – ukázky, práce s textem.

8. ročník - Knihovna - zdroj informací od starověku po současnost Anotace: Prohlídka knihovny „od sklepa až po půdu“, seznámenís nabídkou služeb, práce s katalogem, databázemi, vysvětlení pojmů – bibliografie, anotace, edice, média, informace, dezinformace, zpráva apod. Jak se neztratit ve světě médií - o společenské roli současných médiía pojmech, které s nimi souvisí, o umění analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit je, stejně jako dokázat se v nich orientovat a zvládnout v nejrůznějších typech médií informace efektivně vyhledávat. Letem světem literatury – od starověku po realismus (ukázky knih, praktické přiřazování, vyhledávání). Moje rodné město – regionální osobnosti, události, historie, kultura. Práce s regionální literaturou.

9. ročník - Knihovnou křížem krážem
Anotace: Shrnutí všech poznatků – vše, co vím z knihovny, seznámení se
s vybranými informačními zdroji: elektronický katalog knihovny, Anopress (databáze článků z novin, časopisů a dalších zdrojů), portál Knihovny.cz. Informace o službách, jak správně citovat, práce s katalogem, databázemi, vysvětlení pojmů – bibliografie, anotace, edice, média, informace, dezinformace a zpráva. Jak se neztratit ve světě médií.
Letem světem literatury – literární moderna – současná česká a světová literatura (ukázky knih, praktické přiřazování, vyhledávání).  Moje rodné město – regionální osobnosti, události, historie, kultura. Práce s regionální literaturou.

NABÍDKA DALŠÍCH PROGRAMŮ

Z cyklu Kdo jsem já
Anotace: Žáci se hravou formou seznámí s českými spisovateli a regionálními osobnostmi.
Karel Hynek Mácha
Karel Havlíček Borovský
Karel Jaromír Erben
Jan Amos Komenský
Božena Němcová
Jakub Jan Ryba *
Karel Daniel Gangloff – novinka *
* Ve spolupráci s Podbrdským muzeem – program se uskuteční v prostorách muzea.

Kouzelné město Rožmitál
Anotace: Přiblížíme dětem historii našeho města, osobnosti, události a známá místa. Na děti čeká řada kvízů a hádanek.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní

Třemšínský poklad a jiné pověsti z kraje pod Třemšínem
Anotace: Děti si zahrají nejznámější regionální pověsti. Součástí programu bude stezka po knihovně plná úkolů, která děti dovede až k pokladu.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní

Proč mluvíme česky?
Anotace: Proč se některé vesnice jmenují např. Žabovřesky? Co je to nosočistoplena? To a spoustu dalších zajímavostí, jak se mluvilo u nás i jinde se dozvíte spolu s dětmi, které vás vezmou na pohádkový výlet do Země slov.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problému, Sociální a personální

Komiksový workshop s Danem Vydrou - novinka
Anotace: Děti se v něm seznámí s principy tvorby komiksu, zejména komiksového scénáře a samy týmovou prací komiks vytvoří. Témata jsou vtipná a děti si tak zábavnou formou ověří svoje textové, výtvarné, prezentační i dramatické schopnosti. Workshop je určený buď pro věkovou kategorii 2. stupně ZŠ, nebo pro 2. - 4. ročník ZŠ. Děti pracují ve skupinách.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problémuSociální a personální

Staré pověsti české
Anotace: Co je to pověst, jak vznikla. Pro I. stupeň bude podle knih M. Drijverové – České pověsti pro malé děti a J. Eislerové – Staré pověsti české vyprávět pohádková sovička. Pro II. stupeň je připraveno vyprávění podle knihy A. Jiráska – Staré pověsti české. Děti budou plnit úkoly, podle indicií hledat informace. Některé pověsti si i zdramatizujeme.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální

České dějiny očima Psa
Anotace: Programem provází Pes, který žil s lidmi odjakživa. Dětem přibližuje českou historii od praotce Čecha až po vznik Československé republiky. Je to humorný průvodce našimi dějinami, který dětem osvěží paměť, a prozradí to, co zatím ještě neznají.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální

Staré řecké báje a pověsti
Anotace: Program, který dětem přiblíží příběhy z řecké mytologie, je doplněn filmovými ukázkami.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální

Svatý Václav – patron české země - povídání o sv. Václavovi a jeho babičce Ludmile, o zvyklostech a tradicích a taky o tom, proč je 28. září Dnem české státnosti. Součástí programu bude výtvarná dílna - výroba komiksu a soutěže.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, Sociální a personální

Od vzniku písma ke knize – povídání o vzniku písma, o vynálezu knihtisku až po elektronické knihy.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní, K řešení problému, Sociální a personální

Míša v síti
Anotace:  Program poukazuje na nebezpečí, které internet představuje. Součástí jsou úryvky z knih a krátké video.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

(Nejen) holky na vodítku
Anotace: Problematika závislostí v literatuře – drogy, automaty, poruchy příjmu potravy. Součástí programu jsou úryvky z knih a prezentace.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Deník Anne Frankové – novinka
Anotace: Program, který přibližuje životní příběh Anne Frankové, její sestry a rodičů. Osud jedné židovské rodiny dětem přibližuje hrůzy nacismu.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Netiketa – Dobré mravy na internetu - novinka
Anotace: Program na téma dětem zábavnou a srozumitelnou formou přiblíží pravidla slušného chování na internetu. Děti se dozví, jak kultivovaně blogovat a psát příspěvky na sociálních sítích, jak používat smartphony a tablety, jaká jsou rizika kyberšikany a způsoby jak ji řešit, aby se internet stal bezpečnějším místem.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Bajky – novinka
Anotace: Hravou formou se děti seznámí s bajkami. Zdramatizujeme si nejoblíbenější bajky, povíme si, jaké z nich plyne ponaučení.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Draka je třeba pozdravit – novinka
Anotace: Zábavný program o etiketě. Drak provede děti světem etikety. Děti si vyzkouší různé situace, naučí se základy slušného chování. V závěru si formou kvízu vše zopakují.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, osobnostní a sociální výchova
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Tolkien a jeho tajemný svět - novinka
Anotace: Děti se seznámí s kouzelným a fantastickým světem, ve kterém žijí podivuhodné bytosti. Vypravíme se do světa fantasy. Součástí programu bude zábavné seznámení s fantasy literaturou.
Časová dotace: 45 - 90 minut dle domluvy
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět
Klíčové kompetence: K učení, Komunikativní

Pro více informací nebo v případě zájmu kontaktujte Mgr. Danu Súlovcovou na tel. 318 665 439 nebo na adrese knihovna@rozmitalptr.cz, dana.sulovcova@rozmitalptr.cz

 SPECIÁLNÍ PROGRAM PRO DRUŽINU

Dovolujeme si Vám nabídnout besedy pro školní družiny na následující téma:

Kouzelné město Rožmitál
Anotace: Přiblížíme dětem historii našeho města, osobnosti, události a známá místa. Na děti čeká řada kvízů a hádanek.

Třemšínský poklad a jiné pověsti z kraje pod Třemšínem
Anotace: Děti si zahrají nejznámější regionální pověsti. Součástí programu bude stezka po knihovně plná úkolů, která děti dovede až k pokladu.

Staré pověsti české
Anotace: Co je to pověst, jak vznikla. Podle knih M. Drijverové – České pověsti pro malé děti a J. Eislerové – Staré pověsti české bude vyprávět pohádková sovička. Některé pověsti si zdramatizujeme.

Staré řecké báje a pověsti
Anotace: Program, který dětem přiblíží příběhy z řecké mytologie, je doplněn filmovými ukázkami.

Bajky
Anotace: Hravou formou se děti seznámí s bajkami. Zdramatizujeme si nejoblíbenější bajky, povíme si, jaké z nich plyne ponaučení.

Draka je třeba pozdravit
Anotace: Zábavný program o etiketě. Kouzelný drak provede děti světem etikety. Děti si vyzkouší různé situace, naučí se základy slušného chování. V závěru si formou kvízu vše zopakují.

Bájné bytosti aneb objevujeme svět jednorožců, nymf, trolů, trpaslíků, upírů a dalších     
Anotace: Společně se vydáme do světa bájných bytostí, do světa fantazie. Součástí programu budou knižní a filmové ukázky.

Cesta do vesmíru
Anotace: Čeká nás putování po naší Sluneční soustavě, objevování souhvězdí, hledání planet a komet. Pomůžeme najít Jirkovi tajný klíč od vesmíru, podíváme se na Měsíc a zjistíme, jak nebezpečné jsou černé díry.

Cesta za Večerníčkem      
Anotace:
Společně se vypravíme za Večerníčkem, který nám představí své nejznámější a nejoblíbenější pohádky. Děti si zahrají pexeso, budou hádat názvy večerníčků a zkusí si vyrobit papírovou čepici. Také se stručně seznámí s historii tohoto oblíbeného pořadu.

Co jezdí, létá a pluje?
Anotace: Poznáváme dopravní prostředky formou hry. Součástí programu je i návštěva Podbrdského muzea – expozice historických automobilů.

Čarodějnice Kanimůra      
Anotace: Povídání o čarodějnicích, o jejich čarodějnickém reji, o čarování,
o dobru a zlu, o tradičním pálení čarodějnic… Chaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice. Nejznámější čarodějnice v pohádkách. 

Kdo je kdo        
Anotace: Hravá beseda o významných autorech a ilustrátorech oblíbených dětských knih (B. Němcová, V. Čtvrtek, H. Zmatlíková, J. Lada, K. J. Erben, K. Čapek, J. Čapek, R. Pilař a další). Součástí besedy jsou podnětné hry, četba úryvků z vybraných knih a soutěže.

Komisař Vrťapka      
Anotace: Známý psí detektiv řeší zapeklitý případ. Děti se pustí do detektivního pátrání spolu s komisařem Vrťapkou. Čeká na ně luštění, hádanky, rébusy a taky pěkný komiks. Nejlepší detektivové získají odznáček komisaře Vrťapky a sladkou odměnu.   

Dovádivé  básničky pro kluky a holčičky
Anotace: Hravou formou se děti seznámí s kouzelným světem poezie. Kromě básniček poznají i jazykolamy, přísloví, pranostiky, zkusí si vytvořit rýmy. Program bude doplněn spoustou hádanek, doplňovaček.

Masopust
Anotace: Veselé povídání o masopustu. Jaké jsou zvyky a tradice. Jak kdysi slavily děti masopust - Chaloupka na vršku – Jak to bylo
o masopustu. Program bude doplněn ukázkou masek a hrami. 

Advent v muzeu
Anotace: Zábavnou formou dětem připomeneme svátky svatých, kolem nichž se soustředila řada obyčejů a pověr – sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie. Děti budou věštit se svatým Ondřejem, navštíví je svatá Barborka a Lucie, vyrobí si mikulášské předměty – tzv. Zahrádku. Součástí programu bude divadelní představení, lidové hry, vyprávění.
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Vánoce v muzeu
Anotace: Průběh a podoba Vánoc – srovnání minulosti se současností, příběh o narození Ježíše – legenda a skutečnost, tradiční Vánoce – koledy, věštění, zvyky a tradice. Jak slaví Vánoce jinde? Program bude zpestřen soutěžemi a vánočními hrami. Společně navštívíme vánoční světničku.
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Velikonoce v muzeu
Anotace: Průběh velikonočních svátků, podoba Velikonoc – srovnání minulosti se současností, příběh o smrti Krista, zvyky a tradice. Jak se slaví Velikonoce jinde? Program bude zpestřen soutěžemi a velikonočními hrami. Společně navštívíme velikonoční světničku.
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Mega rekordy  
Anotace: Od techniky po svět zvířat, od kultury po kuriozity, od pravěku po vesmír. Děti se seznámí s různými rekordy, budou vyhledávat informace a soutěžit.

Od jara do jara aneb barevný rok     
Anotace: Včelí medvídci děti provedou celým rokem. Ukážou krásy každého ročního období. Děti si zopakují nejen roční období, ale
i jednotlivé měsíce. Dozví se, jak jednotlivé měsíce přišly ke svým jménům, proč má týden sedm dní a další zajímavosti. 

Pirátské dobrodružství     
Anotace:
Poutavé vyprávění ze života pirátů, doplněné knižními
a filmovými ukázkami, dobrodružnou stezkou s pokladem a hrami.

Pohádkový svět        
Anotace: Společně se vypravíme do světa pohádek za oblíbenými hrdiny. Součástí programu bude pohádková stezka s úkoly, divadélko, soutěže.

Poznáváme lidské tělo aneb jak bacit bacila    
Anotace: Jak funguje lidské tělo? Zajímavosti o lidském těle a o tom, jak se bránit bacilům.

Poznávej  svět  podle Koumáků         
Anotace: Malí človíčkové s nápady a s nadhledem, vybaveni velkým množstvím informací, provedou nás po neskutečné cestě kolem světa, přiblíží nám vědu, seznámí nás s vynálezy, které změnily svět.

Putování přírodou
Anotace: Formou hry dětem ukážeme známé stromy, rostliny, houby, zvířata. Povíme si, jak se chovat v přírodě, co všechno můžeme v přírodě pozorovat.

Řemesla známá i neznámá      
Anotace: Cílem je dětem připomenout jednotlivá řemesla, seznámit je s jednotlivými řemeslníky, aby děti věděly, co jaký řemeslník dělá a jaké výrobky vyrábí. Součástí programu bude návštěva muzea, kde se děti seznámí s výrobou cvočků. 
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Svět dinosaurů
Anotace: Společně se vydáme po stopách dinosaurů do dávné minulosti. Součástí besedy jsou ukázky knih o dinosaurech a pravěku, filmové ukázky, kvízy a hry (naučná stezka po knihovně).

Svět  rytířů a princezen    
Anotace:
Co dělal mladý muž, když dosáhl hodnosti rytíře? Jak byl rytíř vychováván? Jak vypadala rytířská zbroj? Jaké zbraně rytíři používali? A mnoho dalších bude předmětem besedy „Svět rytířů.“ Zkusíme se vrátit v čase do doby rytířů, hradů. Zahrajeme si na rytíře a na princezny. Součástí programu je návštěva muzea, kde se děti převléknou do kostýmů, poté proběhne samotné pasování na rytíře, naučí se dvorní etiketě a zkusí si dobové hry.      
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Svět zvířat aneb poznáváme zvířata hrou
Anotace: Hravé odpoledne pro děti, jehož cílem je přiblížit dětem svět zvířat – jakým způsobem se různá zvířata pohybují, kde žijí, jaké zvuky vydávají, čím se živí… Program je doplněn kvízy a řadou podnětných her.

Už vím, jak to funguje      
Anotace:
Děti veselou a hravou formou poznávají, jak fungují běžné věci. Např. kde se bere elektřina, jak se dělá jogurt, co se děje s odpadky, jak pluje plachetnice, jak se pere prádlo v pračce a spousta dalších otázek. Beseda je doplněna kvízy a hádankami.

Víly a skřítci              
Anotace: Příběhy skřítků a víl. Program je doplněn hledáním víl
a skřítků, jejich poznáváním, hádankami, pohádkami.

Kouzelná třída
Anotace: Jak vypadá škola, kam děti rády chodí? Povídání o škole, hra na školu, soutěže.

Se sluníčkem kolem světa
Anotace: Společně se vydáme na cestu kolem světa. Budeme poznávat jednotlivé země, stavby, zvyky, život lidí, zvířata a chybět nebudou ani různé zajímavosti.

Besedy budou probíhat dle domluvy, 1x za měsíc – 3. týden v měsíci, v období od září do června, od 13.30 do 14.30. Každá vybraná beseda bude upravena dle věku dětí. Děti budou při besedách aktivně zapojeny. Náplně těchto besed můžete brát jako návrhy, které přizpůsobíme Vašim potřebám. S dostatečným předstihem je možné objednat si program na téma, které by více vyhovovalo Vašim potřebám.

Pro více informací nebo v případě zájmu kontaktujte Mgr. Danu Súlovcovou na tel. 318 665 439 nebo na adrese knihovna@rozmitalptr.cz, dana.sulovcova@rozmitalptr.cz

 PRO SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU

BIBLIOGRAFICKO - INFORMAČNÍ LEKCE

 Dovolujeme si Vám nabídnout bibliograficko-informační lekce.

Lekce probíhají vždy od října do května dle domluvy, ideálně v dopoledních hodinách. Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit - plněním úkolů, otázkami, soutěžemi, hrami. Povídání je navíc doprovázeno prezentací promítanou na plátně, čtením z knih, ukázkami, zábavnou a naučnou stezkou po knihovně. Chceme, aby čas strávený v knihovně nebyl pro děti nuda, aby si našly cestu ke knize.

Chtěli bychom s Vámi na přípravě programů spolupracovat. Níže popsané programy můžete brát jako návrhy, které přizpůsobíme potřebám Vaší třídy. S dostatečným předstihem je možné objednat si program na téma, které by více vyhovovalo Vašim potřebám. Všechny programy jsou zdarma.

Rádi bychom Vám nabídli vzdělávací programy pro žáky všech typů škol v Centru celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových
v Rožmitále pod Třemšínem.
Našim cílem je seznámit děti s prostředím knihovny, získat je pro dané téma, vypěstovat u nich schopnost systematicky a cílevědomě doplňovat vědomosti získané ve škole, naučit je samostatně pracovat s informačními prameny (získávání informací, jejich hodnocení a usazení do stávajících vědomostí), motivovat je k přemýšlení a vygenerování stávajících znalostí, naučit je samostatnému formulování myšlenky, názoru, vychovávat je k pravidelnému používání a využívání literatury a služeb knihoven, (orientace v knihovním fondu, práce s elektronickým katalogem, databázemi apod.)

Děti si budou rozvíjet čtenářské dovednosti, komunikační kompetence, sociální kompetence, aplikační dovednost – uplatnění v praktickém životě.
Pro základní orientaci vám předkládáme stručný obsah jednotlivých programů, které budou probíhat v návaznosti za sebou.

Krteček a jeho pohádková knihovna
Anotace: První návštěva knihovny, při které se děti seznámí hravou formou s prostředím knihovny, s knihovním řádem, se službami knihovny. Krteček s myškou dětem prozradí, kdo je to spisovatel, ilustrátor, jak vzniká kniha, jak se stát čtenářem knihovny, co všechno knihovna nabízí. Zdramatizujeme si některé pohádky, povíme si rozdíly mezi dobrem a zlem, jaké z toho plyne ponaučení. Děti se seznámí s nabídkou knih pro začínající čtenáře, se známými autory a ilustrátory. Sovička Rozárka děti provede pohádkovou stezkou po knihovně, kde na ně budou čekat různé zábavné úkoly. Na závěr bude připravena sladká odměna.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Knihovna - zdroj informací 
Děti se seznámení s knihovnou, dozví se, jak vzniká kniha (cesta knihy od spisovatele ke čtenáři), co všechno knihovna nabízí, jak se orientovat ve fondu knihovny – rozdělení literatury. Také se děti seznámí s poezií (tvoření rýmů, doplňování slov do básniček, hádanky ve verších). Zdramatizujeme si pohádky, povíme si, jaký je rozdíl mezi dobrem a zlem. Děti se seznámí s nabídkou knih (s důrazem na známé české autory a ilustrátory). Naučí se pracovat s elektronickým katalogem. Součástí programu jsou hry a soutěže.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Kamarádká knížka malého poseroutky
Anotace: Náplní programu je podrobněji děti seznámit s knihou a katalogem (formální a textová prohlídka knihy, práce s elektronickým katalogem knihovny, detektivní pátrání - vyhledávání informací na internetu, ve slovníku, v encyklopedii, atlasech). Řekneme si, jak se bezpečně chovat na internetu. Navštívíme pravěk a prehistorické tvory, zabrousíme do dějin našeho města, kde se seznámíme s významnými osobnostmi a místními pověstmi. Děti absolvují oblíbenou Stezku malého poseroutky. Seznámí se s knihami pro věkovou skupinu 9-11 let. Nabyté vědomosti si zopakují formou hry.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Vědomosti v hrsti a Společenstvo klíčníků
Anotace: Opakování poznatků o knihovně a knihách. Děti budou vyhledávat informace na internetu, ve slovníku, v encyklopedii, v databázích.  Zopakujeme si, jak se bezpečně chovat na internetu, jaké jsou pravidla slušného chování na internetu. Povíme si, jak a proč vznikaly pověsti, seznámíme se s nejznámějšími autory pověstí, s regionálními pověstmi. Navážeme na knihu D. Krolupperové – Společenstvo klíčníků a vydáme se do hlubin historie našeho města, kde budeme hledat indicie a luštit šifry, které nás zavedou k pokladu. Součástí programu bude ukázka knih pro věkovou skupinu 9-11 let se zaměřením na známé české a světové autory, soutěže a hry.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Z čtenářského deníku  aneb písmo - paměť lidstva
Anotace: Práce s naučnou literaturou (vyhledávání informací, třídění poznatků, výstup), příruční knihovna, regionální literatura, poznáváme literaturu – literární druhy. Kniha versus film – seznámíme se s filmovými adaptacemi některých literárních předloh a zároveň s literárními adaptacemi některých oblíbených filmů. Společně se proletíme světem knih od vzniku písma až po Guttenberga. Děti si zkusí ve skupinách vytvořit svůj vlastní piktogram a následně se pokusí o jeho vyluštění. Program bude doplněn ukázkami knih pro věkovou skupinu 11 - 14 let se zaměřením na známé české a světové autory, sběratele lidové slovesnosti, soutěžemi a hrami.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Učení bez mučení
Anotace: Rozdíl mezi beletrií a naučnou literaturou, literární druhy, třídění naučné literatury v knihovně, MDT (mezinárodní desetinné třídění), akvizice a katalogizace (vytvoření katalogizačního záznamu), informace o službách, regionální literatura a regionální autoři. Ukázky z tvorby - sběratelé lidové slovesnosti (F. L. Čelakovský, K. J. Erben, B. Němcová, J. Š. Kubín). Program bude doplněn ukázkami knih pro věkovou skupinu 11 - 14 let se zaměřením na známé české a světové autory, soutěžemi a hrami – Kdo je kdo – hádání regionálních osobností, hledání indicií, práce s regionální literaturou.
Časová dotace: 90 minut
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie
Klíčové kompetence: K učení, K řešení problémů, Komunikativní, Sociální a personální

Pro více informací nebo v případě zájmu kontaktujte Mgr. Danu Súlovcovou na tel. 318 665 439 nebo na adrese knihovna@rozmitalptr.cz, dana.sulovcova@rozmitalptr.cz

 PRO MATEŘSKOU ŠKOLKU

Dovolujeme si Vám nabídnout programy pro děti předškolního věku na následující téma:

Kouzelné město Rožmitál
Anotace: Přiblížíme dětem historii našeho města, osobnosti, události a známá místa. Na děti čeká řada kvízů a hádanek.

Třemšínský poklad a jiné pověsti z kraje pod Třemšínem
Anotace: Děti si zahrají nejznámější regionální pověsti. Součástí programu bude stezka po knihovně plná úkolů, která děti dovede až k pokladu.

Staré pověsti české
Anotace: Co je to pověst, jak vznikla. Podle knih M. Drijverové – České pověsti pro malé děti a J. Eislerové – Staré pověsti české bude vyprávět pohádková sovička. Některé pověsti si zdramatizujeme.

Staré řecké báje a pověsti
Anotace: Program, který dětem přiblíží příběhy z řecké mytologie, je doplněn filmovými ukázkami.

Bajky
Anotace: Hravou formou se děti seznámí s bajkami. Zdramatizujeme si nejoblíbenější bajky, povíme si, jaké z nich plyne ponaučení.

Draka je třeba pozdravit
Anotace: Zábavný program o etiketě. Kouzelný drak provede děti světem etikety. Děti si vyzkouší různé situace, naučí se základy slušného chování. V závěru si formou kvízu vše zopakují.

Bájné bytosti aneb objevujeme svět jednorožců, nymf, trolů, trpaslíků, upírů a dalších     
Anotace: Společně se vydáme do světa bájných bytostí, do světa fantazie. Součástí programu budou knižní a filmové ukázky.

Cesta do vesmíru
Anotace: Čeká nás putování po naší Sluneční soustavě, objevování souhvězdí, hledání planet a komet. Pomůžeme najít Jirkovi tajný klíč od vesmíru, podíváme se na Měsíc a zjistíme, jak nebezpečné jsou černé díry.

Cesta za Večerníčkem      
Anotace:
Společně se vypravíme za Večerníčkem, který nám představí své nejznámější a nejoblíbenější pohádky. Děti si zahrají pexeso, budou hádat názvy večerníčků a zkusí si vyrobit papírovou čepici. Také se stručně seznámí s historii tohoto oblíbeného pořadu.

Co jezdí, létá a pluje?
Anotace: Poznáváme dopravní prostředky formou hry. Součástí programu je i návštěva Podbrdského muzea – expozice historických automobilů.

Čarodějnice Kanimůra      
Anotace: Povídání o čarodějnicích, o jejich čarodějnickém reji, o čarování,
o dobru a zlu, o tradičním pálení čarodějnic… Chaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice. Nejznámější čarodějnice v pohádkách. 

Kdo je kdo        
Anotace: Hravá beseda o významných autorech a ilustrátorech oblíbených dětských knih (B. Němcová, V. Čtvrtek, H. Zmatlíková, J. Lada, K. J. Erben, K. Čapek, J. Čapek, R. Pilař a další). Součástí besedy jsou podnětné hry, četba úryvků z vybraných knih a soutěže.

Komisař Vrťapka      
Anotace: Známý psí detektiv řeší zapeklitý případ. Děti se pustí do detektivního pátrání spolu s komisařem Vrťapkou. Čeká na ně luštění, hádanky, rébusy a taky pěkný komiks. Nejlepší detektivové získají odznáček komisaře Vrťapky a sladkou odměnu.   

Dovádivé  básničky pro kluky a holčičky
Anotace: Hravou formou se děti seznámí s kouzelným světem poezie. Kromě básniček poznají i jazykolamy, přísloví, pranostiky, zkusí si vytvořit rýmy. Program bude doplněn spoustou hádanek, doplňovaček.

Masopust
Anotace: Veselé povídání o masopustu. Jaké jsou zvyky a tradice. Jak kdysi slavily děti masopust - Chaloupka na vršku – Jak to bylo
o masopustu. Program bude doplněn ukázkou masek a hrami. 

Advent v muzeu
Anotace: Zábavnou formou dětem připomeneme svátky svatých, kolem nichž se soustředila řada obyčejů a pověr – sv. Ondřej, sv. Barbora, sv. Mikuláš, sv. Lucie. Děti budou věštit se svatým Ondřejem, navštíví je svatá Barborka a Lucie, vyrobí si mikulášské předměty – tzv. Zahrádku. Součástí programu bude divadelní představení, lidové hry, vyprávění.
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Vánoce v muzeu
Anotace: Průběh a podoba Vánoc – srovnání minulosti se současností, příběh o narození Ježíše – legenda a skutečnost, tradiční Vánoce – koledy, věštění, zvyky a tradice. Jak slaví Vánoce jinde? Program bude zpestřen soutěžemi a vánočními hrami. Společně navštívíme vánoční světničku.
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Velikonoce v muzeu
Anotace: Průběh velikonočních svátků, podoba Velikonoc – srovnání minulosti se současností, příběh o smrti Krista, zvyky a tradice. Jak se slaví Velikonoce jinde? Program bude zpestřen soutěžemi a velikonočními hrami. Společně navštívíme velikonoční světničku.
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Mega rekordy  
Anotace: Od techniky po svět zvířat, od kultury po kuriozity, od pravěku po vesmír. Děti se seznámí s různými rekordy, budou vyhledávat informace a soutěžit.

Od jara do jara aneb barevný rok     
Anotace: Včelí medvídci děti provedou celým rokem. Ukážou krásy každého ročního období. Děti si zopakují nejen roční období, ale
i jednotlivé měsíce. Dozví se, jak jednotlivé měsíce přišly ke svým jménům, proč má týden sedm dní a další zajímavosti. 

Pirátské dobrodružství     
Anotace:
Poutavé vyprávění ze života pirátů, doplněné knižními
a filmovými ukázkami, dobrodružnou stezkou s pokladem a hrami.

Pohádkový svět        
Anotace: Společně se vypravíme do světa pohádek za oblíbenými hrdiny. Součástí programu bude pohádková stezka s úkoly, divadélko, soutěže.

Poznáváme lidské tělo aneb jak bacit bacila    
Anotace: Jak funguje lidské tělo? Zajímavosti o lidském těle a o tom, jak se bránit bacilům.

Poznávej  svět  podle Koumáků         
Anotace: Malí človíčkové s nápady a s nadhledem, vybaveni velkým množstvím informací, provedou nás po neskutečné cestě kolem světa, přiblíží nám vědu, seznámí nás s vynálezy, které změnily svět.

Putování přírodou
Anotace: Formou hry dětem ukážeme známé stromy, rostliny, houby, zvířata. Povíme si, jak se chovat v přírodě, co všechno můžeme v přírodě pozorovat.

Řemesla známá i neznámá      
Anotace: Cílem je dětem připomenout jednotlivá řemesla, seznámit je s jednotlivými řemeslníky, aby děti věděly, co jaký řemeslník dělá a jaké výrobky vyrábí. Součástí programu bude návštěva muzea, kde se děti seznámí s výrobou cvočků. 
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Svět dinosaurů
Anotace: Společně se vydáme po stopách dinosaurů do dávné minulosti. Součástí besedy jsou ukázky knih o dinosaurech a pravěku, filmové ukázky, kvízy a hry (naučná stezka po knihovně).

Svět  rytířů a princezen    
Anotace:
Co dělal mladý muž, když dosáhl hodnosti rytíře? Jak byl rytíř vychováván? Jak vypadala rytířská zbroj? Jaké zbraně rytíři používali? A mnoho dalších bude předmětem besedy „Svět rytířů.“ Zkusíme se vrátit v čase do doby rytířů, hradů. Zahrajeme si na rytíře a na princezny. Součástí programu je návštěva muzea, kde se děti převléknou do kostýmů, poté proběhne samotné pasování na rytíře, naučí se dvorní etiketě a zkusí si dobové hry.      
Program se uskuteční ve spolupráci s Podbrdským muzeem.

Svět zvířat aneb poznáváme zvířata hrou
Anotace: Hravé odpoledne pro děti, jehož cílem je přiblížit dětem svět zvířat – jakým způsobem se různá zvířata pohybují, kde žijí, jaké zvuky vydávají, čím se živí… Program je doplněn kvízy a řadou podnětných her.

Už vím, jak to funguje      
Anotace:
Děti veselou a hravou formou poznávají, jak fungují běžné věci. Např. kde se bere elektřina, jak se dělá jogurt, co se děje s odpadky, jak pluje plachetnice, jak se pere prádlo v pračce a spousta dalších otázek. Beseda je doplněna kvízy a hádankami.

Víly a skřítci              
Anotace: Příběhy skřítků a víl. Program je doplněn hledáním víl
a skřítků, jejich poznáváním, hádankami, pohádkami.

Kouzelná třída
Anotace: Jak vypadá škola, kam děti rády chodí? Povídání o škole, hra na školu, soutěže.

Se sluníčkem kolem světa
Anotace: Společně se vydáme na cestu kolem světa. Budeme poznávat jednotlivé země, stavby, zvyky, život lidí, zvířata a chybět nebudou ani různé zajímavosti.

Programy budou probíhat dle domluvy, 1x za měsíc, v období od září do června, od 10.00 do 11.00. Náplně těchto programů můžete brát jako návrhy, které přizpůsobíme Vašim potřebám. S dostatečným předstihem je možné objednat si program na téma, které by více vyhovovalo Vašim potřebám. Programy budou interaktivní, aby děti bavily a mohly se aktivně zapojit. V zimních měsících je možné se domluvit na častější návštěvě – 2x za měsíc.

Pro více informací nebo v případě zájmu o spolupráci kontaktujte Mgr. Danu Súlovcovou na telefonním čísle 318 665 439 nebo na mailové adrese knihovna@rozmitalptr.cz, dana.sulovcova@rozmitalptr.cz